GRC
ENG
τούς γε μὴν ἁλισκομένους αἰχμαλώτους Σαμίων στίζειν κατὰ τοῦ προσώπου καὶ εἶναι τὸ στίγμα γλαῦκα καὶ τοῦτο Ἀττικὸν ψήφισμα .
That such as had been taken prisoners by the Samians should be branded in the face with the mark of an owl this also was an Athenian decree .

( 4 ) 20% GRC
( 16 ) 80% GRC - ENG

( 23 ) 79% GRC - ENG
( 6 ) 21% ENG

GRC
ENG
τούς γε μὴν ἁλισκομένους αἰχμαλώτους Σαμίων στίζειν κατὰ τοῦ προσώπου καὶ εἶναι τὸ στίγμα γλαῦκα ,καὶ τοῦτο Ἀττικὸν ψήφισμα .
At least they voted ,that they branded those ,who were truly taken prisoner of the Samians ,in the face and that the sign was an owl ,that is also an Athenian decree .

( 1 ) 5% GRC
( 20 ) 95% GRC - ENG

( 29 ) 78% GRC - ENG
( 8 ) 22% ENG

GRC
ENG
οὐκ ἦσαν καὶ οἱ φιλόσοφοι τὰ πολέμια ἀγαθοί ; ἐμοὶ μὲν δοκοῦσιν εἴ γε Μέλισσος δὲ ἐναυάρχησε Σωκράτης δὲ ἐστρατεύσατο τρίς .
Were not the Philosophers skilful in warlike affairs ? To me they seem such for Melissus was Admiral and Socrates fought thrice .

( 4 ) 18% GRC
( 18 ) 82% GRC - ENG

( 24 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
τί δέ ; οὐκ ἦσαν καὶ οἱ φιλόσοφοι τὰ πολέμια ἀγαθοί ; ἐμοὶ μὲν δοκοῦσιν ,εἴγε Μέλισσος δὲ ἐναυάρχησε ,Σωκράτης δὲ ἐστρατεύσατο τρίς .
So what ? Were not the philosophers brave at war ? To me it seems indeed ,since Melissos commanded a fleet and Socrates was in the army three times .

( 3 ) 12% GRC
( 23 ) 88% GRC - ENG

( 31 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χθιζινὸν ἄνθρωπον ὃς ἡμᾶς διεδύετ᾽ ἐξαπατῶν λέγων ὡς καὶ φιλαθήναιος ἦν καὶ τἀν Σάμῳ πρῶτος κατείποι διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηθεὶς εἶτ᾽ ἴσως κεῖται πυρέττων .
But I be think me an accused man escaped us yesterday through his false pretence that he loved Athens and had been the first to unfold the Samian plot .Perhaps his acquittal has so distressed Philocleon that he is abed with fever .

( 6 ) 21% GRC
( 23 ) 79% GRC - ENG

( 34 ) 77% GRC - ENG
( 10 ) 23% ENG

GRC
ENG
Χορός τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χθιζινὸν ἄνθρωπον ,ὃς ἡμᾶς διεδύετ᾽ ἐξαπατῶν καὶ λέγων ὡς φιλαθήναιος ἦν καὶ τἀν Σάμῳ πρῶτος κατείποι ,διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηθεὶς εἶτ᾽ ἴσως κεῖται πυρέττων .
The choir says : He rests quickly by the man of yesterday ,who evaded us by deceiving by saying he was both as friendly to the Athenians and he spoke first against the things in Samos ,since he is caused by that ,then he falls to an equally ill fever .

( 2 ) 6% GRC
( 30 ) 94% GRC - ENG

( 51 ) 94% GRC - ENG
( 3 ) 6% ENG

GRC
ENG
τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ περὶ τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔθνη ποιοῦσιν οἱ κύριοι τῆς δυνάμεως οἷον Ἀθηναῖοι μὲν περὶ Σαμίους καὶ Χίους καὶ Λεσβίους ἐπεὶ γὰρ θᾶττον ἐγκρατῶς ἔσχον τὴν ἀρχήν ἐταπείνωσαν αὐτοὺς παρὰ τὰς συνθήκας .
And the same course is adopted in regard to cities and races by the holders of sovereign power for example the Athenians so dealt with the Samians and Chians and Lesbians for no sooner did they get a strong hold of their empire than they humbled them in contravention of their covenants .

( 7 ) 19% GRC
( 30 ) 81% GRC - ENG

( 45 ) 85% GRC - ENG
( 8 ) 15% ENG

GRC
ENG
τὸ δʼ αὐτὸ καὶ περὶ τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔθνη ποιοῦσιν οἱ κύριοι τῆς δυνάμεως ,οἷον Ἀθηναῖοι μὲν περὶ Σαμίους καὶ Χίους καὶ Λεσβίους ἐπεὶ γὰρ θᾶττον ἐγκρατῶς ἔσχον τὴν ἀρχήν ,ἐταπείνωσαν αὐτοὺς παρὰ τὰς συνθήκας .
And the masters of the power made the same regarding both the city and the people ,such as the Athenians lessened them because of the articles of the contracts ,after they indeed achieved quickly power of the reign over the Samians and Chioniens and Lesbians .

( 1 ) 3% GRC
( 38 ) 97% GRC - ENG

( 46 ) 96% GRC - ENG
( 2 ) 4% ENG

GRC
ENG
καὶ τὸ μεγάλου μέγιστον μέρος οἷον Περικλῆς τὸν ἐπιτάφιον λέγων τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρῆσθαι ὥσπερ τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεθείη .
And that which is the greatest part of that which is great is more to be desired ; as Pericles said in his Funeral Oration that the removal of the youth from the city was like the year being robbed of its spring .

( 1 ) 4% GRC
( 24 ) 96% GRC - ENG

( 31 ) 70% GRC - ENG
( 13 ) 30% ENG

GRC
ENG
καὶ τὸ μεγάλου μέγιστον μέρος ,οἷον Περικλῆς τὸν ἐπιτάφιον λέγων ,τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρῆσθαι ὥσπερ τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεθείη .
And it is the biggest part of the big ,as Pericles says in the funeral speech ,that the youth was rescinded from the city ,as if the spring has been taken out of the year .

( 0 ) 0% GRC
( 27 ) 100% GRC - ENG

( 35 ) 90% GRC - ENG
( 4 ) 10% ENG

GRC
ENG
τῶν δἐ μεταφορῶν τεττάρων οὐσῶν εὐδοκιμοῦσι μάλιστα αἰ κατ᾽ ἀναλογίαν ὥσπερ Περικλες ἔφη τὴν νεότητα τὴν ἀπολομένην ἐν τῷ πολέμῳ οὕτος ἠφανίσθαι ἐκ τῆς πόλεως ὥσπερ εἴ τις τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξέλοι .
Of the four kinds of metaphor the most popular are those based on proportion .Thus Pericles said that the youth that had perished during the war had disappeared from the State as if the year had lost its springtime .

( 4 ) 11% GRC
( 31 ) 89% GRC - ENG

( 40 ) 98% GRC - ENG
( 1 ) 2% ENG

GRC
ENG
τῶν δὲ μεταφορῶν τεττάρων οὐσῶν εὐδοκιμοῦσι μάλιστα αἱ κατ᾽ ἀναλογίαν ὥσπερ Περικλῆς ἔφη τὴν νεότητα τὴν ἀπολομένην ἐν τῷ πολέμῳ οὕτως ἠφανίσθαι ἐκ τῆς πόλεως ὥσπερ εἴ τις τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξέλοι .
Of the metaphors which are four those about proportions seem most popular as for example Pericles said that the youth of those who had been killed during the war in this way had been stolen from the city as if someone had taken away the spring from the year .

( 1 ) 3% GRC
( 34 ) 97% GRC - ENG

( 50 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
που ποιητὴς τὸν φύλακα μοχλὸν φόβου ὠνόμασεν ἐν τούτοις ·
The poet somewhere names the watchman a bar to fear in this verse :

( 0 ) 0% GRC
( 11 ) 100% GRC - ENG

( 12 ) 86% GRC - ENG
( 2 ) 14% ENG

GRC
ENG
θάρσει μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ φόβου μοχλός .
Have courage I am thy mighty bar against this fear .

( 0 ) 0% GRC
( 8 ) 100% GRC - ENG

( 10 ) 91% GRC - ENG
( 1 ) 9% ENG

GRC
ENG
κἀν ἄλλοις δὲ τὴν ἄγκυραν ἰσχάδα κέκληκεν διὰ τὸ κατέχειν τὴν ναῦν ναῦται δ᾽ ἐμηρύσαντο νηὸς ἰσχάδα .
In another passage he calls the anchor a stay because it holds back the vessel : The sailors drew up the stay of the ship .

( 3 ) 17% GRC
( 15 ) 83% GRC - ENG

( 22 ) 85% GRC - ENG
( 4 ) 15% ENG

GRC
ENG
καὶ Δημάδης δὲ ῥήτωρ ἔλεγε τὴν μὲν Αἴγιναν εἶναι λήμην τοῦ Πειραιῶς τὴν δὲ Σάμον ἀπορρῶγα τῆς πόλεως ἔαρ δὲ τοῦ δήμου τοὺς ἐφήβους τὸ δὲ τεῖχος ἐσθῆτα τῆς πόλεως τὸν δὲ σαλπικτὴν κοινὸν Ἀθηναίων ἀλέκτορα .
Demades also the orator used to say that Aegina was the eyesore of Peiraeus that Samos was a fragment broken from the empire that young men are the springtime of the people the walls of a city are its garb and a trumpeter was the public cock of Athens .

( 7 ) 18% GRC
( 31 ) 82% GRC - ENG

( 44 ) 88% GRC - ENG
( 6 ) 12% ENG

GRC
ENG
δ᾽ ὀνοματοθήρας οὗτος σοφιστὴς καὶ ἀκάθαρτον ἔφη γυναῖκα ἧς ἐπεσχημένα ἦν τὰ γυναικεῖα ,πόθεν δέ σοι Οὐλπιανέ καὶ κεχορτασμένοι εἰπεῖν ἐπῆλθε δέον τῷ κορεσθῆναι χρήσασθαι ;
And this same wordchasing sophist used to speak of a woman whose menses had been checked as uncleansed .When it comes to yourself Ulpian how did it occur to you to say foddered themselves when you should have used the word satisfied ?

( 5 ) 17% GRC
( 24 ) 83% GRC - ENG

( 39 ) 89% GRC - ENG
( 5 ) 11% ENG

GRC
ENG
τριχίδων δὲ Εὔπολις ἐν Κόλαξιν ·
These trichides are mentioned by Eupolis in The Flatterers :

( 1 ) 17% GRC
( 5 ) 83% GRC - ENG

( 6 ) 60% GRC - ENG
( 4 ) 40% ENG

GRC
ENG
ἐκεῖνος ἦν φειδωλός ὃς ἐπὶ τοῦ βίου πρὸ τοῦ πολέμου μὲν τριχίδας ὠψώνησ᾽ ἅπαξ ὅτε τἀν Σάμῳ δ᾽ ἦν ἡμιωβελίου κρέα .
He used to be closefisted for in the old days before the war he bought trichides but when the Samian affair was on he bought slices of meat worth half a penny .

( 3 ) 14% GRC
( 19 ) 86% GRC - ENG

( 29 ) 88% GRC - ENG
( 4 ) 12% ENG

GRC
ENG
τριχίδων δὲ Εὔπολις ἐν Κόλαξιν ·ἐκεῖνος ἦν φειδωλός ,ὃς ἐπὶ τοῦ βίου πρὸ τοῦ πολέμου μὲν τριχίδας ὠψώνησ᾽ ἅπαξ ,ὅτε τἀν Σάμῳ δ᾽ ἦν ,ἡμιωβελίου κρέα .
And Eupolis says in Kolakes about an anchovy full of hairlike bones : That person was thrifty ,that buys fish and other dainties in the life before the war and the trichis indeed once ,when that in Samos happened ,meat worth half an obol .

( 2 ) 6% GRC
( 29 ) 94% GRC - ENG

( 44 ) 92% GRC - ENG
( 4 ) 8% ENG

GRC
ENG
Χαμαιλέων δ᾽ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ Ἀνακρέοντος προθεὶς τὸ ξανθῇ δ᾽ Εὐρυπύλῃ μέλει περιφόρητος Ἀρτέμων τὴν προσηγορίαν ταύτην λαβεῖν τὸν Ἀρτέμωνα διὰ τὸ τρυφερῶς βιοῦντα περιφέρεσθαι ἐπὶ κλίνης .
And after Chamaleon of Ponticos displayed this in his work about Anacreon that this familarity possessed that Artemon was carried around in a litter and lived delicate through that the portable Artemon took interest in the yellow Eurypyle .

( 3 ) 10% GRC
( 28 ) 90% GRC - ENG

( 37 ) 95% GRC - ENG
( 2 ) 5% ENG

GRC
ENG
καὶ γὰρ Ἀνακρέων αὐτὸν .
Since Anacreon said that he .

( 1 ) 20% GRC
( 4 ) 80% GRC - ENG

( 4 ) 67% GRC - ENG
( 2 ) 33% ENG

GRC
ENG
Ἄλεξις δ᾽ Σάμιος ἐν δευτέρῳ Ὥρων Σαμιακῶν τὴν ἐν Σάμῳ Ἀφροδίτην ἣν οἱ μὲν ἐν καλάμοις καλοῦσιν οἱ δὲ ἐν ἕλει Ἀττικαί φησίν ἑταῖραι ἱδρύσαντο αἱ συνακολουθήσασαι Περικλεῖ ὅτε ἐπολιόρκει τὴν Σάμον ἐργασάμεναι ἱκανῶς ἀπὸ τῆς ὥρας .
And Alexis the Samian said in the second book of the annals of Samos that the Athenian companions accompanying Pericles when he besieged Samos dedicated a statue to Aphrodite which some indeed called in the reed and some on the marsh meadow since they earned excessivly by work due to their beauty .

( 5 ) 13% GRC
( 34 ) 87% GRC - ENG

( 48 ) 91% GRC - ENG
( 5 ) 9% ENG

GRC
ENG
Ἴων γοῦν ποιητὴς ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Ἐπιδημίαις γράφει οὕτως ·
At least then Ion the poet writes in the Epidemia that he claims as his own as follows :

( 0 ) 0% GRC
( 11 ) 100% GRC - ENG

( 19 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
Ἑρμησίλεω δὲ ξένου οἱ ἐόντος καὶ προξένου Ἀθηναίων ἑστιῶντος αὐτόν .
And Hermesilaos entertained him since he was at his house and since he feasted the public friend of the Athenians .

( 0 ) 0% GRC
( 11 ) 100% GRC - ENG

( 18 ) 86% GRC - ENG
( 3 ) 14% ENG

GRC
ENG
μνημονεύουσι δ᾽ αὐτῆς πολλάκις καὶ οἱ ἄλλοι Σωκρατικοὶ καὶ Πλάτων ἐν τῷ Μενεξένῳ τὸν Σωκράτην παρ᾽ αὐτῆς φησὶ μαθεῖν τὰ πολιτικά .
And also the other Socratics often make mention of her and Platon says in the Menexenos that Socrates learned politics by her .

( 2 ) 9% GRC
( 20 ) 91% GRC - ENG

( 23 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
ἦν δὲ τὸ μὲν γένος Μιλησία δεινὴ δὲ περὶ λόγους ·
And the Milesian folk was indeed fearful about the account :

( 1 ) 9% GRC
( 10 ) 91% GRC - ENG

( 11 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
Περικλέους δέ φασιν αὐτὴν διδάσκαλόν τε ἅμα καὶ ἐρωμένην εἶναι .
And they say about Pericles that she was both his teacher and his lover at the same time .

( 0 ) 0% GRC
( 11 ) 100% GRC - ENG

( 19 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

GRC
ENG
δοκεῖ δὲ δυοῖν πολέμων αἰτία γεγονέναι τοῦ τε Σαμιακοῦ καὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ ὡς ἔστι μαθεῖν παρά τε Δούριδος τοῦ Σαμίου καὶ Θεοφράστου ἐκ τοῦ δ´ τῶν Πολιτικῶν καὶ ἐκ τῶν Ἀριστοφάνους Ἀχαρνέων .
And it seems that she became responsible for two wars both the Samiacian and the Peloponnesian as it is to learn by Duris the Samian and by Theophrast in the fourth book of his Politics and from the Acharneus of Aristophanes .

( 1 ) 3% GRC
( 32 ) 97% GRC - ENG

( 42 ) 100% GRC - ENG
( 0 ) 0% ENG

ENG
ENG
δοκεῖ δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς ἐσχηκέναι Περικλῆς τὸν ὁμώνυμον αὐτῷ Περικλέα τὸν νόθον ὡς ἐμφαίνει καὶ Εὔπολις ἐν τοῖς Δήμοις .
And it seems that Pericles also had together with her the bastard having the same name Pericles as even Eupolis shows in his Countries .

( 2 ) 9% ENG
( 20 ) 91% ENG - ENG

( 25 ) 100% ENG - ENG
( 0 ) 0% ENG