Farshid Rahimi

-

HOMER

AinuفارسیἙλληνική

Crito

Ἑλληνικήفارسی