Clark, Brian R.

Tufts University

Herodotus

ἙλληνικήEnglish

Metamorphoses 13

LatinEnglishEspañol

Ajax

ἙλληνικήEnglishEspañol

CM

LatinEnglish

Posthomerica 3.30-3.185

Clark, Brian R. /
 • Created on 2017-04-29 06:09:57
 • Modified on 2017-06-12 15:08:51
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
Español
εἰ μή οἱ μέγα Φοῖβος ἀνηλέϊ χώσατο θυμῷ ,
ὡς ἴδεν ἄσπετα φῦλα δαϊκταμένων ἡρώων .
αἶψα δ᾽ ἀπ᾽ Οὐλύμποιο κατήλυθε θηρὶ ἐοικὼς
ἰοδόκην ὤμοισιν ἔχων καὶ ἀναλθέας ἰούς :
ἔστη δ᾽ Αἰακίδαο καταντίον : ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ
γωρυὸς καὶ τόξα μὲγ᾽ ἴαχεν : ἐκ δέ οἱ ὄσσων
πῦρ ἄμοτον μάρμαιρε : ποσὶν δ᾽ ὑπεκίνυτο γαῖα .
σμερδαλέον δ᾽ ἤϋσε μέγας θεός , ὄφρ᾽ Ἀχιλῆα
τρέψῃ ἀπὸ πτολέμοιο θεοῦ ὄπα ταρβήσαντα
θεσπεσίην , καὶ Τρῶας ὑπὲκ θανάτοιο σαώσῃ :
χάζεο , Πηλείδη , Τρώων ἑκάς , οὐ γὰρ ἔοικεν
οὔ σ᾽ ἔτι δυσμενέεσσι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰάλλειν ,
μή σε καὶ ἀθανάτων τις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο χαλέψῃ .
ὣς ἄρ᾽ ἔφη : δ᾽ ἄρ᾽ οὔτι θεοῦ τρέσεν ἄμβροτον αὐδήν :
ἤδη γάρ οἱ Κῆρες ἀμείλιχοι ἀμφεποτῶντο :
τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε θεοῦ , μέγα δ᾽ ἴαχεν ἄντην :
Φοῖβε , τί με θεοῖσι καὶ οὐ μεμαῶτα μάχεσθαι
ὀτρύνεις Τρώεσσιν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνων ;
ἤδη γὰρ καὶ πρόσθε μ᾽ ἀποστρέψας ὀρυμαγδοῦ
ἤπαφες , ὁππότε πρῶτον ὑπεξεσάωσας ὀλέθρου
Ἕκτορα , τῷ μέγα Τρῶες ἀνὰ πτόλιν εὐχετόωντο .
ἀλλ᾽ ἀναχάζεο τῆλε καὶ ἐς μακάρων ἕδος ἄλλων
ἔρχεο , μή σε βάλοιμι καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα .
ὣς εἰπὼν ἀπάτερθε θεὸν λίπε , βῆ δ᾽ ἐπὶ Τρῶας ,
οἵ ῥ᾽ ἔτι που φεύγεσκον ἀεὶ προπάροιθε πόληος ,
καὶ τοὺς μὲν σεύεσκεν : δ᾽ ἀσχαλόων ἐνὶ θυμῷ
Φοῖβος ἑὸν κατὰ θυμὸν ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν :
πόποι , ὡς γε μαίνετ᾽ ἀνὰ φρένας : ἀλλά οἱ οὔτι
οὐδ᾽ αὐτὸς Κρονίδης ἔτ᾽ ἀλέξεται οὔτε τις ἄλλος
οὕτω μαργαίνοντι καὶ ἀντιόωντι θεοῖσιν .
ὣς ἄρ᾽ ἔφη , καὶ ἄϊστος ὁμοῦ νεφέεσσιν ἐτύχθη :
ἠέρα δ᾽ ἐσσάμενος στυγερὸν προέηκε Βέλεμνον ,
καί θοῶς οὔτησε κατὰ σφυρόν : αἶψα δ᾽ ἀνῖαι
δῦσαν ὑπὸ κραδίην : δ᾽ ἀνετράπετ᾽ ἠΰτε πύργος ,
ὅν τε βίη τυφῶνος ὑποχθονίῃ στροφάλιγγι
ῥήξῃ ὑπὲρ δαπέδοιο κραδαινομένης βαθὺ γαίης :
ὣς ἐκλίθη δέμας ἠῢ κατ᾽ οὔδεος Αἰακίδαο .
ἀμφὶ δὲ παπτήνας ὀλοὸν καὶ ἔπος ἀκράαντον ὁμόκλα :
τίς νύ μοι αἰνὸν ὀϊστὸν ἐπιπροέηκε κρυφηδόν ;
τλήτω μευ κατέναντα καὶ εἰς ἀναφανδὸν ἱκέσθαι ,
ὄφρα δέ οἱ μέλαν αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα χυθείη
ἡμετέρῳ περὶ δουρὶ καὶ Ἄϊδα λυγρὸν ἵκηται :
οἶδα γὰρ ὡς οὔτις με δυνήσεται ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγχείῃ δαμάσασθαι ἐπιχθονίων ἡρώων ,
οὐδ᾽ εἴπερ στέρνοισι μάλ᾽ ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσιν ,
ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσι λίην καὶ χάλκεος εἴη :
κρύβδα δ᾽ ἀνάλκιδες αἰὲν ἀγαυοτέρους λοχόωσι .
τῷ μευ ἴτω κατέναντα , καὶ εἰ θεὸς εὔχεται εἶναι
χωόμενος Δαναοῖς , ἐπεὶ νύ μοι ἦτορ ἔολπεν
ἔμμεναι Ἀπόλλωνα λυγρῇ κεκαλυμμένον ὄρφνῃ .
ὣς γάρ μοι τὸ πάροιθε φίλη διεπέφραδε μήτηρ
κείνου ὑπαὶ βελέεσσιν ὀϊζυρῶς ἀπολέσθαι
Σκαιῇς ἀμφὶ πύλῃσι : τὸ δ᾽ οὐκ ἀνεμώλιον ἦεν .
καὶ λυγρὸν ὀϊστὸν ἀμειλίκτοισι χέρεσσιν
ἕλκεος ἐξείρυσσεν ἀναλθέος : ἐκ δέ οἱ αἷμα
ἔσσυτο τειρομένοιο : πότμος δέ οἱ ἦτορ ἐδάμνα .
ἀσχαλόων δ᾽ ἔρριψε βέλος : τὸ δ᾽ ἄρ᾽ αἶψα κιοῦσαι
πνοιαὶ ἀνηρείψαντο , δόσαν δέ μιν Ἀπόλλωνι
ἐς Διὸς οἰχομένῳ ζάθεον πέδον : οὐ γὰρ ἐῴκει
ἄμβροτον ἰὸν ὀλέσθαι ἀπ᾽ ἀθανάτοιο μολόντα .
δεξάμενος δ᾽ γε κραιπνὸς ἀφίκετο μακρὸν Ὄλυμπον
ἄλλων ἀθανάτων ἐς ὁμήγυριν , ᾗχι μάλιστα
πανσυδίῃ ἀγέροντο μάχην ἐσορώμενοι ἀνδρῶν :
οἱ μὲν γὰρ Τρώεσσι μενοίνεον εὖχος ὀρέξαι
οἱ δ᾽ αὖτ᾽ Ἀργείοις , διὰ δ᾽ ἄνδιχα μητιόωντες
δέρκοντο κτείνοντας ἀνὰ μόθον ὀλλυμένους τε .
τὸν δ᾽ ὁπότ᾽ εἰσενόησε Διὸς πινυτὴ παράκοιτις ,
αὐτίκα μιν νείκεσσεν ἀνιηροῖς ἐπέεσσιν :
Φοῖβε , τί τόδ᾽ ἔρεξας ἀτάσθαλον ἤματι τῷδε ,
λησάμενος κείνοιο , τὸν ἀθάνατοι γάμον αὐτοὶ
ἀντιθέῳ Πηλῆι συνήρσαμεν ; ἐν δὲ σὺ μέσσοις
δαινυμένοις ἤειδες , ὅπως Θέτιν ἀργυρόπεζαν
Πηλεὺς ἤγετ᾽ ἄκοιτιν ἁλὸς μέγα λαῖτμα λιποῦσαν ,
καί σευ φορμίζοντος ἐπήιεν ἀθρόα φῦλα ,
θῆρές τ᾽ οἰωνοί τε βαθυσκόπελοί τε κολῶναι
καὶ ποταμοὶ καὶ πᾶσα βαθύσκιος ἤιεν ὕλη .
ἀλλὰ τά γ᾽ ἐξελάθου , καὶ ἀμείλιχον ἔργον ἔρξας
κτείνας ἀνέρα δῖον , ὃν ἀθανάτοισι σὺν ἄλλοίς
νέκταρ ἀποσπένδων ἠρήσαο παῖδα γενέσθαι
ἐκ Θέτιδος Πηλῆι : τεῆς δ᾽ ἐπελήσαο ἀρῆς
ἦρα φέρων λαοῖσι κραταιοῦ Λαομέδοντος ,
πάρα βουκολέεσκες : δ᾽ ἀθάνατόν περ ἐόντα
θνητὸς ἐὼν ἀκάχιζε : σὺ δ᾽ ἀφρονέων ἐνὶ θυμῷ
ἦρα φέρεις Τρώεσσι λελασμένος ὅσσ᾽ ἐμόγησας .
σχέτλιος , οὔ νύ τι οἶδας ἐνὶ φρεσὶ λευγαλέῃσιν ,
οὔθ᾽ ὅτις ἀργαλέος καὶ ἐπάξιος ἄλγεα πάσχειν ,
οὔθ᾽ ὅτις ἀθανάτοισι τετιμένος : γὰρ Ἀχιλλεὺς
ἤπιος ἄμμι τέτυκτο καὶ ἐξ ἡμέων γένος ἦεν .
ἀλλ᾽ οὐ μὰν Τρώεσσιν ἐλαφρότερον πόνον οἴω
ἔσσεσθ᾽ Αἰακίδαο δεδουπότος , οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ
υἱὸς ἀπὸ Σκύροιο θοῶς ἐς ἀπηνέα δῆριν
Ἀργείοις ἐπαρωγὸς ἐλεύσεται εἴκελος ἀλκὴν
πατρὶ ἑῷ : πολέσιν δὲ κακὸν δηίοισι πελάσσει .
νυ σοὶ οὐ Τρώων ἐπιμέμβλεται , ἀλλ᾽ Ἀχιλῆι
ἀμφ᾽ ἀρετῆς ἐμέγηρας , ἐπεὶ πέλε φἐρτατος ἀνδρῶν ;
νήπιε , πῶς ἔτι σοῖσιν ἐν ὄμμασι Νηρηίνην
ὄψει ἐν ἀθανάτοισι Διὸς ποτὶ δώματ᾽ ἰοῦσαν ,
σε πάρος κύδαινε καὶ ὡς φίλον ἔδρακεν υἷα ;
μέγα νεικείουσα πολυσθενέος Διὸς υἷα
Ἥρη ἀκηχεμένη : δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπαμείβετο μύθῳ :
ἅζετο γὰρ παράκοιτιν ἑοῦ πατρὸς ἀκαμάτοιο :
οὐδέ οἱ ὀφθαλμοῖαι καταντίον εἰσοράασθαι
ἔσθενεν , ἀλλ᾽ ἀπάνευθε θεῶν ἄλληκτον ἐόντων
ἧστο κατωπιόων : ἄμοτον δέ οἱ ἐακύζοντο
ἀθάνατοι κατ᾽ Ὄλυμπον ὅσοι Δαναοῖσιν ἄμυνον :
ὅσσοι δ᾽ αὖ Τρώεσσι μενοίνεον εὖχος ὀρέξαι ,
κεῖνοί μιν κύδαινον ἐνὶ φρεσὶ καγχαλόωντες
κρύβδ᾽ Ἥρης : πάντες γὰρ ἐναντίον Οὐρανίωνες
ἅζοντ᾽ ἀσχαλόωσαν . δ᾽ οὔπω λήθετο θυμοῦ
Πηλείδης : ἔτι γάρ οἱ ἀμαιμακέτοις ἐνὶ γυίοις
ἔζεεν αἷμα κελαινὸν ἐελδομένοιο μάχεσθαι .
οὐδ᾽ ἄρα οἱ Τρώων τις ἐτόλμα ἐγγὺς ἱκέσθαι
βλημένου , ἀλλ᾽ ἀπάνευθεν ἀφέστασαν , εὖτε λέοντος
ἀγρόται ἐν ξυλόχοισι τεθηπότες , ὅν τε βάλῃσι
θηρητήρ , δ᾽ ἄρ᾽ οὔτι πεπαρμένος ἦτορ ἄκοντι
λήθεται ἠνορέης , ἀλλὴ στρέφετ᾽ ἄγριον ὄμμα
σμερδαλέον βλοσυρῇσιν ὑπαὶ γενύεσσι βεβρυχώς .
ὣς ἄρα Πηλείδαο χόλος καὶ λοίγιον ἕλκος
θυμὸν ἄδην ὀρόθυνε : θεοῦ δέ μιν ἰὸς ἐδάμνα .
ἀλλὰ καὶ ὣς ἀνόρουσε καὶ ἔνθορε δυσμενέεσσι
πάλλων ὄβριμον ἔγχος : ἕλεν δ᾽ Ὀρυθάονα δῖον ,
Ἕκτορος ἐσθλὸν ἑταῖρον , ἔσω κροτάφοιο τυχήσας :
οὐ γάρ οἱ κόρυς ἔσχε μακρὸν δόρυ , μαιμώωντος
ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς αἶψα καὶ ὀστέου ἔνδον ἵκανεν
ἶνας ἐς ἐγκεφάλοιο , κέδασσε δέ οἱ θαλερὸν κῆρ .
Ἱππόνοον δ᾽ ἐδάμασσε κατ᾽ ὀφρύος ἔγχος ἐρείσας
ἐς θέμεθλ᾽ ὀφθαλμοῖο : χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε γλήνη
ἐκ βλεφάρων : ψυχὴ δὲ κατ᾽ Ἄϊδος ἐξεποτήθη .
Ἀλκαθόου δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα διὰ γναθμοῖο περήσας
γλῶσσαν ὅλην ἀνέκερσεν : δ᾽ ἐς πέδον ἤριπε γαίης
ἐκπνείων , αἰχμὴ δὲ δι᾽ οὔατος ἐξεφαάνθη .
καὶ τοὺς μὲν κατέπεφνε καταντίον ἀΐσσοντας
δῖος ἀνήρ : πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων θυμὸν ἔλυσε
φευγόντων : ἔτι γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶν ἔζεεν αἷμα .
ἀλλ᾽ ὅτε οἱ ψύχοντο μέλη καὶ ἀπήιε θυμός ,
ἔστη ἐρεισάμενος μελίῃ ἔπι : τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο
πανσυδίῃ τρομέοντες , δέ σφισι τοῖον ὁμόκλα :
δειλοὶ Τρῶες καὶ Δάρδανοι , οὐδὲ θανόντος
ἔγχος ἐμὸν φεύξεσθε ἀμείλιχον , ἀλλ᾽ ἅμα πάντες
τίσετ᾽ ἄρ᾽ αἰνὸν ὄλεθρον Ἐριννύσιν ἡμετέρῃσιν .
ὣς φάτο : τοὶ δ᾽ ἀΐοντες ὑπέτρεσαν , εὖτ᾽ ἐν ὄρεσσι
φθόγγον ἐριβρύχοιο νεβροὶ τρομέωσι λέοντος
δείλαιοι μέγα θῆρα πεφυζότες : ὣς ἄρα λαοὶ
Τρώων ἱπποπόλων ἠδ᾽ ἀλλοδαπῶν ἐπικούρων
ὑστατίην Ἀχιλῆος ὑποτρομέεσκον ὁμοκλήν ,
ἐλπόμενοί μιν ἔτ᾽ ἔμμεν ἀνούτατον . ὃς δ᾽ ὑπὸ πότμῳ
θυμὸν τολμήεντα καὶ ὄβριμα γυῖα βαρυνθεὶς
ἤριπεν ἀμφὶ νέκυσσιν ἀλίγκιος οὔρεϊ μακρῷ :
γαῖα δ᾽ ὑπεπλατάγησε , καὶ ἄσπετον ἔβραχε τεύχη
Πηλείδαο πεσόντος ἀμύμονος . οἱ δ᾽ ἔτι θυμῷ
δήιοι εἰσορόωντες ἀπειρέσιον τρομέεσκον :
ὡς δ᾽ ὅτε θῆρα δαφοινὸν ὑπ᾽ αἰζηοῖσι δαμέντα
μῆλα περιτρομέουσι παρὰ σταθμὸν ἀθρήσαντα
βλήμενον , οὐδέ οἱ ἄγχι παρελθέμεναι μεμάασιν ,
ἀλλά μιν ὡς ζώοντα νέκυν περιπεφρίκασιν :
ὣς Τρῶες φοβέοντο καὶ οὐκέτ᾽ ἐόντ᾽ Ἀχιλῆα .
Si Febo Apolo no fuera muy enojado en su despiadado corazón , porque vio la muchedumbre inmencionable de héroes asesinados . Descendió rápidamente del Olimpo como una fiera , con su carcaj y las flechas que causan heridas incurables en sus hombros . Se plantó frente al Eácaida y en torno a él el carcaj y el arco resonaban fuertemente . Fuego salvaje destellaba de sus ojos y conmovía la tierra con sus pies . El gran dios gritó en una manera terrible , para apartar a Aquiles de la batalla , espantado ante la voz divina del dios y salvar a los troyanos de la muerte . «Retírate , Peluda , lejos de los troyanos , pues no conviene , no , que ya arrojes malvada muerte sobre tus enemigos , no sea que uno de los inmortales desde el Olimpo hacerte daño a ti . » Así dijo . Pero él no huyó la voz inmortal del dios , ya que las Ceres implacables lo estaban revoloteando . Por eso , no se preocupó del dios y le gritó fuertemente . «¡Febo ! ¿Por qué , protegiendo a los troyanos arrogantes , me empujas a luchar aun contra los dioses cuando no lo deseo ? Pues ya antes me engañaste apartándome del clamor de la batalla , cuando antes salvaste a Héctor de la ruina arrebatándolo , el que los troyanos exaltaban en la ciudad . Pero retírate lejos y vete a la casa de los otros dichosos , no sea que te golpee , por muy inmoral que seas . » Así dijo , y dejó a distancia al dios , y avanzó contra los troyanos , los que aún estaban huyendo por doquier , siempre delante de la ciudad , a ellos los perseguía . Pero Febo Apolo , afligido en su corazón se dirigió tal discurso a su propio a sus adentros . «¡Ay ! Cómo se encoleriza en sus sentidos . Pero ni Crónida mismo ni ningún otro lo protegerá porque rabia así y se enfrenta a los dioses . » Así habló , y se hizo invisible entres las nubes . Se revistió con una bruma y disparó una odiosa flecha , y rápido le hirió en el tobillo . De inmediato el dolor penetró en su corazón , y se derrumbó como una torre , a la cual la fuerza de un ciclón con un terremoto subterráneo destrozó sobre la tierra . Así cayó al suelo el noble cuerpo de Eácida . Y volviendo su mirada a todo alrededor llamó a gritos un discurso ineficaz . «¿Quién me acaba de disparar a escondidas esta flecha odiosa ? Que se atreva a venir frente de y al descubierto , para que su sangre oscura y todas sus entrañas se derramen alrededor de lanza y él al nefasto Hades . Pues que ninguno de los héroes sobre la tierra , tras acercarme , podría abatirme con su lanza , ni aunque tenga un corazón grandemente intrépido en su pecho , un corazón intrépido y uno que sea de bronce . Hombres débiles siempre acechan en oculto a los más nobles . Por eso que venga frente de , incluso si se jacta de ser un dios irritado contra los dánaos , ya que mi corazón cree que es Apolo envuelto en una nefasta oscuridad . Pues antes mi querida madre me expuso que moriría de manera miserable por de él con flechas cerca junto a las Puertas Esceas . Esto no era algo que se había de llevar el viento . » Habló y con sus manos duras extrajo la odiosa flecha de la herida incurable . La sangre corría mientras se iba debilitando , y el destino le abatía el corazón . Furioso , arrojó la flecha , la cual de repente las ráfagas corrientes se la llevaron hacia arriba y se la entregaron a Apolo , quien iba a la divina llanura de Zeus . Pues no convenía que una flecha imperecedera venida de un inmortal se perdiera . Tras recibirla , marchó veloz al gran Olimpo , la asamblea de los demás inmortales , donde ellos se juntaban con toda rapidez para ver la batalla de los hombres . Había unos que deseaban vehemente extender la gloria a los troyanos , y al contrario otros a los argivos . Y con designios opuestos , observaban a los que mataban y a los que morían en el tumulto . Cuando la prudente esposa de Zeus lo atisbó , lo reprendió de inmediato con palabras dolorosas . «¡Febo ! ¿Qué acto arrogante hiciste hoy , olvidándote del día en el cual nos juntamos los inmortales para la boda de Peleo , comparable a un dios ? Entre de los invitados cantabas como Peleo tomó a Tetis , la de plateados pies , por esposa , dejando atrás el gran abismo del mar , y mientras tocabas la lira te escuchaban muchedumbres apiñadas , había fieras , aves , colinas de riscos elevados , y ríos , y el bosque entero muy sombreado . Pero te has olvidado de estas cosas , y cometiste un acto implacable matando a este hombre divino , el que , vertiendo néctar con los demás inmortales , oraste que naciera como hijo de Tetis para Peleo . Olvidaste de tus oraciones por favorecer al pueblo de poderoso Laomedonte , para quien apacentabas los bueyes . Él , un mortal , te atormentaba aunque eras inmortal . , insensato en el corazón , favoreces a los troyanos , olvidándote de todas las labores que hiciste . ¡Necio ! No sabes ahora para nada en tu maldito corazón ni quién es latoso y digno de padecer dolores ni quién honrado por los dioses . Pues , en realidad , Aquiles fue benévolo a nosotros , y pertenecía a nuestra raza . Pero creo que la prueba de los troyanos no será más ligera en realidad una vez ha caído Eácida , porque su hijo desde Escrios vendrá rápido al duro combate , un socorro a los argivos , igual a su padre en fuerza . El desastre se acercará a muchos enemigos . Ahora por supuesto no a ti te importan los troyanos , sino que sientes envidia de Aquiles por su excelencia , porque es el más valiente de los hombres . » Angustiada Hera , peleando grandemente con el hijo del muy poderoso Zeus , dejó de hablar . Él no le respondió con palabras , pero respetaba a la esposa de su infatigable padre . No era capaz de mirarla a los ojos cara a cara , pero se sentó lejos de los dioses cuya existencia no tiene fin , bajando los ojos . Y los inmortales en el Olimpo , cuantos que defendían a los dánaos , salvajemente se enojaban con él . De lo contrario , cuantos vehemente deseaban extender la gloria a los troyanos , ellos lo glorificaban a escondidas de Hera , exultantes por dentro . Porque todos los dioses celestiales temblaban ante ella furiosa como estaba . Pero aún no se olvidó su ardor Pelida . Pues su sangre negra hervía en sus invencibles miembros , porque deseaba luchar . Ninguno de los troyanos se atrevió acercársele , aunque era herido , pero se quedaron aparte lejos de él , como cazadores sorprendidos en el matorral por un león , el que un cazador había herido , pero aunque con el corazón atravesado por la lanza , no se olvidada de su coraje , sino que volvía su salvaje mirada mientras rugía terriblemente con sus feroces mandíbulas . Así la cólera y la herida mortal excitaban sobremanera el corazón de Pelida . Sin embargo , la flecha del dios lo iba derrotando . No obstante , se abalanzó y se lanzó contra los enemigos , blandiendo su fuerte lanza . Mató a divino Oritaón , noble compañero de Héctor , al alcanzarlo bajo la sien . Pues el casco no detuvo la larga lanza , aunque lo hubiera querido , sino que penetrándolo rápidamente , llegó aún dentro del hueso hasta los nervios del cerebro , y destruyo su vida floreciente . Aquiles mató a Hipónoo al clavarle la lanza bajo la ceja , hasta la raíz del ojo . El globo ocular se cayó de sus párpados al suelo , y su alma salió volando al Hades . Entonces le cortó la lengua entera de Alcítoo , traspasando la mandíbula . Se desplomó a la llanura de la tierra , jadeando , y la punta de lanza era visible por la oreja . A ellos el hombre divino les mató mientras se precipitaban contra él . Y incluso a muchos otros que huían les quitó el aliento , pues todavía su sangre hervía en el pecho . Pero cuando sus miembros se iban enfriando y se le escapaba el espíritu , se detuvo en pie apoyándose en su lanza . Aquellos temblando huían con toda prisa , y él les llamó a gritos tal discurso . «¡Ay , cobardes troyanos y dárdanos ! Ni siquiera con mi muerte escaparéis a esta implacable lanza , sino que todos juntos pagaréis a mis Erinias una horrible destrucción . » Así dijo . Y ellos retrocedieron al oírlo , como en los montes cervatos tímidos tiemblan ante el sonido de un león que ruge fuertemente , tras haber huido de la furia . De esta manera las fuerzas de los troyanos vaqueros y los aliados extranjeros se estremecían ante la última grita de Aquiles , creyendo que todavía seguía ileso . Como un enorme monte él se derrumbó entre los cadáveres , domeñado por el destino en su espíritu duradero y miembros poderosos . La tierra retumbó , y las armas traquetearon de manera tremenda al caer irreprochable Pelida . Y todavía seguía temblando sus enemigos sin parar en sus corazones al verle . Como cuando las ovejas retiemblan ante una fiera cruenta , abatida por jóvenes , viéndola herida al lado del aprisco , y no se atrevan acercársele , sino que se agitan ante él como si el cadáver estuviera vivo . Así los troyanos temían a Aquiles , aunque ya no seguía vivo .

( 236 ) 19% GRC
( 1003 ) 81% GRC - ESP

( 1503 ) 87% GRC - ESP
( 218 ) 13% ESP

Plato, Symposium 210e-212c

Clark, Brian R. /
 • Created on 2017-05-04 04:27:05
 • Modified on 2017-05-11 03:35:21
 • Translated by Alexander Nehamas and Paul Woodruff
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
English
ὃς γὰρ ἂν μέχρι ἐνταῦθα πρὸς τὰ ἐρωτικὰ παιδαγωγηθῇ , θεώμενος ἐφεξῆς τε καὶ ὀρθῶς τὰ καλά , πρὸς τέλος ἤδη ἰὼν τῶν ἐρωτικῶν ἐξαίφνης κατόψεταί τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν καλόν , τοῦτο ἐκεῖνο , Σώκρατες , οὗ δὴ ἕνεκεν καὶ οἱ ἔμπροσθεν πάντες πόνοι ἦσαν , πρῶτον μὲν ἀεὶ ὂν καὶ οὔτε γιγνόμενον οὔτε ἀπολλύμενον , οὔτε αὐξανόμενον οὔτε φθίνον , ἔπειτα οὐ τῇ μὲν καλόν , τῇ δ᾽ αἰσχρόν , οὐδὲ τοτὲ μέν , τοτὲ δὲ οὔ , οὐδὲ πρὸς μὲν τὸ καλόν , πρὸς δὲ τὸ αἰσχρόν , οὐδ᾽ ἔνθα μὲν καλόν , ἔνθα δὲ αἰσχρόν , ὡς τισὶ μὲν ὂν καλόν , τισὶ δὲ αἰσχρόν : οὐδ᾽ αὖ φαντασθήσεται αὐτῷ τὸ καλὸν οἷον πρόσωπόν τι οὐδὲ χεῖρες οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν σῶμα μετέχει , οὐδέ τις λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη , οὐδέ που ὂν ἐν ἑτέρῳ τινι , οἷον ἐν ζῴῳ ἐν γῇ ἐν οὐρανῷ ἔν τῳ ἄλλῳ , ἀλλ᾽ αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ μεθ᾽ αὑτοῦ μονοειδὲς ἀεὶ ὄν , τὰ δὲ ἄλλα πάντα καλὰ ἐκείνου μετέχοντα τρόπον τινὰ τοιοῦτον , οἷον γιγνομένων τε τῶν ἄλλων καὶ ἀπολλυμένων μηδὲν ἐκεῖνο μήτε τι πλέον μήτε ἔλαττον γίγνεσθαι μηδὲ πάσχειν μηδέν . ὅταν δή τις ἀπὸ τῶνδε διὰ τὸ ὀρθῶς παιδεραστεῖν ἐπανιὼν ἐκεῖνο τὸ καλὸν ἄρχηται καθορᾶν , σχεδὸν ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους . τοῦτο γὰρ δή ἐστι τὸ ὀρθῶς ἐπὶ τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι ὑπ᾽ ἄλλου ἄγεσθαι , ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε τῶν καλῶν ἐκείνου ἕνεκα τοῦ καλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι , ὥσπερ ἐπαναβασμοῖς χρώμενον , ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ δύο καὶ ἀπὸ δυοῖν ἐπὶ πάντα τὰ καλὰ σώματα , καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν σωμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα , καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ μαθήματα , καὶ ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἐπ᾽ ἐκεῖνο τὸ μάθημα τελευτῆσαι , ἐστιν οὐκ ἄλλου αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ καλοῦ μάθημα , καὶ γνῷ αὐτὸ τελευτῶν ἔστι καλόν . ἐνταῦθα τοῦ βίου , φίλε Σώκρατες , ἔφη Μαντινικὴ ξένη , εἴπερ που ἄλλοθι , βιωτὸν ἀνθρώπῳ , θεωμένῳ αὐτὸ τὸ καλόν . ἐάν ποτε ἴδῃς , οὐ κατὰ χρυσίον τε καὶ ἐσθῆτα καὶ τοὺς καλοὺς παῖδάς τε καὶ νεανίσκους δόξει σοι εἶναι , οὓς νῦν ὁρῶν ἐκπέπληξαι καὶ ἕτοιμος εἶ καὶ σὺ καὶ ἄλλοι πολλοί , ὁρῶντες τὰ παιδικὰ καὶ συνόντες ἀεὶ αὐτοῖς , εἴ πως οἷόν τ᾽ ἦν , μήτ᾽ ἐσθίειν μήτε πίνειν , ἀλλὰ θεᾶσθαι μόνον καὶ συνεῖναι . τί δῆτα , ἔφη , οἰόμεθα , εἴ τῳ γένοιτο αὐτὸ τὸ καλὸν ἰδεῖν εἰλικρινές , καθαρόν , ἄμεικτον , ἀλλὰ μὴ ἀνάπλεων σαρκῶν τε ἀνθρωπίνων καὶ χρωμάτων καὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας θνητῆς , ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ θεῖον καλὸν δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν ; ἆρ᾽ οἴει , ἔφη , φαῦλον βίον γίγνεσθαι ἐκεῖσε βλέποντος ἀνθρώπου καὶ ἐκεῖνο δεῖ θεωμένου καὶ συνόντος αὐτῷ ; οὐκ ἐνθυμῇ , ἔφη , ὅτι ἐνταῦθα αὐτῷ μοναχοῦ γενήσεται , ὁρῶντι ὁρατὸν τὸ καλόν , τίκτειν οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς , ἅτε οὐκ εἰδώλου ἐφαπτομένῳ , ἀλλὰ ἀληθῆ , ἅτε τοῦ ἀληθοῦς ἐφαπτομένῳ : τεκόντι δὲ ἀρετὴν ἀληθῆ καὶ θρεψαμένῳ ὑπάρχει θεοφιλεῖ γενέσθαι , καὶ εἴπέρ τῳ ἄλλῳ ἀνθρώπων ἀθανάτῳ καὶ ἐκείνῳ ; ταῦτα δή , Φαῖδρέ τε καὶ οἱ ἄλλοι , ἔφη μὲν Διοτίμα , πέπεισμαι δ᾽ ἐγώ : πεπεισμένος δὲ πειρῶμαι καὶ τοὺς ἄλλους πείθειν ὅτι τούτου τοῦ κτήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος οὐκ ἄν τις ῥᾳδίως λάβοι . διὸ δὴ ἔγωγέ φημι χρῆναι πάντα ἄνδρα τὸν ἔρωτα τιμᾶν , καὶ αὐτὸς τιμῶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ διαφερόντως ἀσκῶ , καὶ τοῖς ἄλλοις παρακελεύομαι , καὶ νῦν τε καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν δύναμιν καὶ ἀνδρείαν τοῦ Ἔρωτος καθ᾽ ὅσον οἷός τ᾽ εἰμί . τοῦτον οὖν τὸν λόγον , Φαῖδρε , εἰ μὲν βούλει , ὡς ἐγκώμιον εἰς ἔρωτα νόμισον εἰρῆσθαι , εἰ δέ , ὅτι καὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομάζων , τοῦτο ὀνόμαζε .
" You see , the man who has been thus far guided in matters of Love , who has beheld beautiful things in the right order and correctly , is coming now to the goal of Loving : all of a sudden he will catch sight of something wonderfully beautiful in its nature ; that , Socrates , is the reason for all his earlier labors : First , it always is and neither comes to be nor passes away , neither waxes nor wanes . Second , it is not beautiful this way and ugly that way , nor beautiful at one time and ugly at another , nor beautiful in relation to one thing and ugly in relation to another ; nor is it beautiful here but ugly there , as it would be if it were beautiful for some people and ugly for others . Nor will the beautiful appear to him in the guise of a face or hands or anything else that belongs to the body . It will not appear to him as a speech or a kind of knowledge does . It is not anywhere in another thing , as in an animal , or in earth , or in heaven , or in anything else , but itself by itself with itself , it is always one in form ; and all the other beautiful things share in that , in such a way that when those others come to be or pass away , this does not become the least bit smaller or greater nor suffer any change . So when someone rises by these stages , through loving boys correctly , and begins to see this beauty , he has almost grasped his goal . This is what it is to go aright , or be led by another , into the art of Love : one goes always upwards for the sake of this Beauty , starting out from beautiful things and using them like rising stairs : from one body to two and from two to all beautiful bodies , then from beautiful bodies to beautiful customs , and from customs to learning beautiful things , and from these lessons he arrives in the end at this lesson , which is learning of this very Beauty , so that in the end he comes to know just what it is to be beautiful . And there in life , Socrates , my friend , " said the woman from Mantinea , " there if anywhere should a person live his life , beholding that Beauty . If you once see that , it won’t occur to you to measure beauty by gold or clothing or beautiful boys and youths who , if you see them now , strike you out of your senses , and make you , you and many others , eager to be with the boys you love and look at them forever , if there were any way to do that , forgetting food and drink , everything but looking at them and being with them . But how would it be , in our view , " she said , " if someone got to see the Beautiful itself , absolute , pure , unmixed , not polluted by human flesh or colors or any other great nonsense of mortality , but if he could see the divine Beauty itself in its one form ? Do you think it would be a poor life for a human being to look there and to behold it by that which he ought , and to be with it ? Or haven’t you remembered , " she said , " that in that life alone , when he looks at Beauty in the only way that Beauty can be seen only then will it become possible for him to give birth not to images of virtue ( because he’s in touch with no images ) , but to true virtue ( because he is in touch with the true Beauty ) . The love of the gods belongs to anyone who has given birth to true virtue and nourished it , and if any human being could become immortal , it would be he . " This , Phaedrus and the rest of you , was what Diotima told me . I was persuaded . And once persuaded , I try to persuade others too that human nature can find not better workmate for acquiring this than Love . That’s why I say that every man must honor Love , why I honor the rites of Love myself and practice them with special diligence , and why I commend them to others . Now and always I praise the power and courage of Love so far as I am able . Consider this speech , then , Phaedrus , if you wish , a speech in praise of Love . Or if not , call it whatever and however you please to call it .

( 139 ) 22% GRC
( 491 ) 78% GRC - ENG

( 646 ) 76% GRC - ENG
( 205 ) 24% ENG

Ov. Met. 13.1-13.122 NPD

Clark, Brian R. /
 • Created on 2017-10-13 17:24:26
 • Modified on 2018-04-27 16:07:45
 • Aligned by Clark, Brian R.
Latin
English
Español
Consedere duces et vulgi stante corona
surgit ad hos clipei dominus septemplicis Aiax ,
utque erat inpatiens irae , Sigeia torvo
litora respexit classemque in litore vultu
intendensque manus ' agimus , pro Iuppiter ! ' inquit
' ante rates causam , et mecum confertur Ulixes !
at non Hectoreis dubitavit cedere flammis ,
quas ego sustinui , quas hac a classe fugavi .
tutius est igitur fictis contendere verbis ,
quam pugnare manu , sed nec mihi dicere promptum ,
nec facere est isti : quantumque ego Marte feroci
inque acie valeo , tantum valet iste loquendo .
nec memoranda tamen vobis mea facta , Pelasgi ,
esse reor : vidistis enim ; sua narret Ulixes ,
quae sine teste gerit , quorum nox conscia sola est !
praemia magna peti fateor ; sed demit honorem
aemulus : Aiaci non est tenuisse superbum ,
sit licet hoc ingens , quicquid speravit Ulixes ;
iste tulit pretium iam nunc temptaminis huius ,
quod , cum victus erit , mecum certasse feretur .
' Atque ego , si virtus in me dubitabilis esset ,
nobilitate potens essem , Telamone creatus ,
moenia qui forti Troiana sub Hercule cepit
litoraque intravit Pagasaea Colcha carina ;
Aeacus huic pater est , qui iura silentibus illic
reddit , ubi Aeoliden saxum grave Sisyphon urget ;
Aeacon agnoscit summus prolemque fatetur
Iuppiter esse suam : sic a Iove tertius Aiax .
nec tamen haec series in causam prosit , Achivi ,
si mihi cum magno non est communis Achille :
frater erat , fraterna peto ! quid sanguine cretus
Sisyphio furtisque et fraude simillimus illi
inseris Aeacidis alienae nomina gentis ?
' An quod in arma prior nulloque sub indice veni ,
arma neganda mihi , potiorque videbitur ille ,
ultima qui cepit detractavitque furore
militiam ficto , donec sollertior isto
sed sibi inutilior timidi commenta retexit
Naupliades animi vitataque traxit ad arma ?
optima num sumat , quia sumere noluit ulla :
nos inhonorati et donis patruelibus orbi ,
obtulimus quia nos ad prima pericula , simus ?
' Atque utinam aut verus furor ille , aut creditus esset ,
nec comes hic Phrygias umquam venisset ad arces
hortator scelerum ! non te , Poeantia proles ,
expositum Lemnos nostro cum crimine haberet !
qui nunc , ut memorant , silvestribus abditus antris
saxa moves gemitu Laertiadaeque precaris ,
quae meruit , quae , si di sunt , non vana precaris .
et nunc ille eadem nobis iuratus in arma ,
heu ! pars una ducum , quo successore sagittae
Herculis utuntur , fractus morboque fameque
velaturque aliturque avibus , volucresque petendo
debita Troianis exercet spicula fatis .
ille tamen vivit , quia non comitavit Ulixem ;
mallet et infelix Palamedes esse relictus ,
[ viveret aut certe letum sine crimine haberet ]
quem male convicti nimium memor iste furoris
prodere rem Danaam finxit fictumque probavit
crimen et ostendit , quod iam praefoderat , aurum .
ergo aut exilio vires subduxit Achivis ,
aut nece : sic pugnat , sic est metuendus Ulixes !
' Qui licet eloquio fidum quoque Nestora vincat ,
haut tamen efficiet , desertum ut Nestora crimen
esse rear nullum ; qui cum inploraret Ulixem
vulnere tardus equi fessusque senilibus annis ,
proditus a socio est ; non haec mihi crimina fingi
scit bene Tydides , qui nomine saepe vocatum
corripuit trepidoque fugam exprobravit amico .
aspiciunt oculis superi mortalia iustis !
en eget auxilio , qui non tulit , utque reliquit ,
sic linquendus erat : legem sibi dixerat ipse .
conclamat socios : adsum videoque trementem
pallentemque metu et trepidantem morte futura ;
opposui molem clipei texique iacentem
servavique animam ( minimum est hoc laudis ) inertem .
si perstas certare , locum redeamus in illum :
redde hostem vulnusque tuum solitumque timorem
post clipeumque late et mecum contende sub illo !
at postquam eripui , cui standi vulnera vires
non dederant , nullo tardatus vulnere fugit .
' Hector adest secumque deos in proelia ducit ,
quaque ruit , non tu tantum terreris , Ulixe ,
sed fortes etiam : tantum trahit ille timoris .
hunc ego sanguineae successu caedis ovantem
eminus ingenti resupinum pondere fudi ,
hunc ego poscentem , cum quo concurreret , unus
sustinui : sortemque meam vovistis , Achivi ,
et vestrae valuere preces . si quaeritis huius
fortunam pugnae , non sum superatus ab illo .
ecce ferunt Troes ferrumque ignesque Iovemque
in Danaas classes : ubi nunc facundus Ulixes ?
nempe ego mille meo protexi pectore puppes ,
spem vestri reditus : date pro tot navibus arma .
' Quodsi vera licet mihi dicere , quaeritur istis
quam mihi maior honos , coniunctaque gloria nostra est ,
atque Aiax armis , non Aiaci arma petuntur .
conferat his Ithacus Rhesum inbellemque Dolona
Priamidenque Helenum rapta cum Pallade captum :
luce nihil gestum , nihil est Diomede remoto ;
si semel ista datis meritis tam vilibus arma ,
dividite , et pars sit maior Diomedis in illis .
' Quo tamen haec Ithaco , qui clam , qui semper inermis
rem gerit et furtis incautum decipit hostem ?
ipse nitor galeae claro radiantis ab auro
insidias prodet manifestabitque latentem ;
sed neque Dulichius sub Achillis casside vertex
pondera tanta feret , nec non onerosa gravisque
Pelias hasta potest inbellibus esse lacertis ,
nec clipeus vasti caelatus imagine mundi
conveniet timidae nataeque ad furta sinistrae :
debilitaturum quid te petis , inprobe , munus ,
quod tibi si populi donaverit error Achivi ,
cur spolieris , erit , non , cur metuaris ab hoste ,
et fuga , qua sola cunctos , timidissime , vincis ,
tarda futura tibi est gestamina tanta trahenti ?
adde quod iste tuus , tam raro proelia passus ,
integer est clipeus ; nostro , qui tela ferendo
mille patet plagis , novus est successor habendus .
' Denique ( quid verbis opus est ? ) spectemur agendo !
arma viri fortis medios mittantur in hostes :
inde iubete peti et referentem ornate relatis . '
When the captains were seated , and the rank and file were standing , in a circle , around them , Ajax , master of the seven-layered shield , leapt up , and , fired with indignation , he looked back fiercely at the Sigean shore , and the ships beached on the shore , and , pointing to them , he said : ‘It is in front of these vessels I plead my cause , and Ulysses opposes me , by Jupiter ! Yet he did not hesitate to give way before Hector’s blazing torches , which I resisted , which I drove away from the boats . But then , it is less risky to battle using lying words , than to fight with fists , and I am not prompt to speak , as he is not to act . I am as powerful in the fierce conflicts of the battle , as that man is in talk . I do not think however that I need to mention my deeds to you , Pelasgians , since you have seen them : let Ulysses tell you of his that are conducted without witness , in which night is the only sharer ! I confess the prize I seek is great : but my rival detracts from the honour of it . There is nothing magnificent for Ajax in it , however great the thing is , if Ulysses has aspired to it . He has already won the prize in this contest , since when he is defeated he can say he fought it out with me .

As for me , if my courage were in doubt , my noble birth is a powerful argument , a son of Telamon , he who , under brave Hercules , captured the walls of Troy , and sailed in the ship from Pagasae , with the Argonauts , to Colchis . Telamon’s father was Aeacus , who judges there , among the silent dead , where Sisyphus , son of Aeolus rolls his heavy stone . Lofty Jupiter acknowledges Aeacus and confesses him to be his son : so Ajax is third in descent from Jove . Yet even this ancestry would not further my cause , if I did not share it with great Achilles . Our fathers , Peleus and Aeacus , were brothers : Achilles was my cousin , I ask for my cousin’s weapons ! Why are you , Ulysses , the son of Sisyphus , and similar to him in your capability for fraud and trickery , involving an alien race in the affairs of the Aeacidae ?

Are the arms denied me because I took up arms first , and without being rooted out , and shall he seem the better man who seized his weapons last , and shirked the fight with a pretence of madness , until Palamedes , son of Nauplius , the shrewder man , uncovered this cowardly spirit’s deceit , and dragged him to the weapons he shunned ? Shall he own all , who wanted none : shall I , who was the first to put myself at risk , be denied honour , and my cousin’s gifts ? If only his madness had been real , or been believed , and this exhorter to crime had never been our companion against the Phrygian fortresses ! Then Lemnos would not hold you , to our shame , Philoctetes , son of Poeas , of whom they say that , hidden in the woodland caves , you move the stones , now , with your laments , calling down on Laërtes’s son the curses that he deserves , and , if there are gods , do not curse in vain ! Now , alas , he who was sworn to the same conflict as ourselves , one of our captains , heir to Hercules’s arrows ,