Example of Aligning OCR-outputs:

coo.31924054869700_ocr/024.txthvd.32044019207893_ocr/024.txtAlignment
δυνάμει πεπυργωμένην, καὶ οἷον ἀμάχῳ φλογὶ ταῖς δυνάμει πεπυργωμένην, καὶ οἷον ἀμάχῳ φλογὶ ταῖς δυνάμει πεπυργωμένην, καὶ οἷον ἀμάχῳ φλογὶ ταῖς
ἄνωθεν εὐμενείαις διεζωσμένην. Τρέχει τοίνυν ὁ ἄγ- ἄνωθεν εὐμενείαις διεζωσμένην. Τρέχει τοίνυν ὁ ἄγ- ἄνωθεν εὐμενείαις διεζωσμένην. Τρέχει τοίνυν ἄγ-
γελος ἐκμετρῆσαι τὴν Ἰερουσαλὴμ, καὶ οἷον ὁρίσαι γελος ἐκμετρῆσαι τὴν Ἰερουσαλὴμ, καὶ οἷον ὁρίσαι γελος ἐκμετρῆσαι τὴν Ἰερουσαλὴμ, καὶ οἷον ὁρίσαι
πλατεῖαν αὐτὴν καὶ εὐμηκεστάτην. Καὶ ταυτὶ μὲν πλατεῖαν αὐτὴν καὶ εὐμηκεστάτην. Καὶ⁸ ταυτὶ μὲν πλατεῖαν αὐτὴν καὶ εὐμηκεστάτην. ταυτὶ μὲν
ὶπορικῶς. ίστορικῶς. η
Φαίην δ’ ἃν ὅτι καὶ ἐπ’ αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας . Φαίην δ’ ἂν ὅτι καὶ ἐπ’ αὐτῆς τῆς Ἑκκλησίας Φαίην δ’ ὅτι καὶ ἐπ’ αὐτῆς τῆς
Χριστοῦ νοοῖτο ἂν εἰκότως ἡ ὅρασις. Τετυραννεύκει Χριστοῦ νοοῖτο ἂν εἰκότως ή ὅρασις. Τετυραννεύκει Χριστοῦ νοοῖτο ἂν εἰκότως ὅρασις. Τετυραννεύκει
μὲν γὰρ κατὰ πάντων ὀ Σατανᾶς τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς μὶν γὰρ κατά πάντων ὁ Σατανᾶς τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς γὰρ πάντων Σατανᾶς τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς
γῆς, καὶ γεγόναμεν αἰχμάλωτοι, τοῖς ἐκείνου ζυγοῖς γῆς, καὶ γεγόναμεν αἰχμάλωτοι, τοῖς ἐκείνου ζυγοῖς γῆς, καὶ γεγόναμεν αἰχμάλωτοι, τοῖς ἐκείνου ζυγοῖς
ὑπενηνεγμένοι. Ἀλλ’ ἠ τοι] Σωτῆρος χάρις συνέτριψε ὐπενηνεγμένοι. Ἀλλ’ ἡ τοῦ Σωτῆρος χάρις συνέτριψε Ἀλλ’ Σωτῆρος χάρις συνέτριψε
μὲν τὸ ἐκείνου κέρας, κατελέπτυνε δὲ τὴν ὑπεροψίαν. μὲν τὸ ἐκείνου κέρας, κατελέπτυνε δὲ τὴν ὑπεροψίαν. μὲν τὸ ἐκείνου κέρας, κατελέπτυνε δὲ τὴν ὑπεροψίαν.
Τεθριάμϐευκε γὰρ ἀρχάς τε καὶ ἐξουσίας καὶ κο·- Τεθριάμϐευκε γὰρ ἀρχάς τε καὶ ἐξουσίας καὶ κοοο Τεθριάμϐευκε γὰρ ἀρχάς τε καὶ ἐξουσίας καὶ
σμοκράτορας, τὰς ἀντικειμένας δυνάμεις, ἐξείλετο σμοκράτορας, τὰς ἀντικειμένας δυνάμεις, ἐξείλετο σμοκράτορας, τὰς ἀντικειμένας δυνάμεις, ἐξείλετο
δὲ ἡμᾶς. καὶ τῶν ὲκείνουδεσμῶν ἁπέλυσεν.Ἥγειρεν δὲ ἡμᾶς, καὶ τῶν ἐκείνου δεσμῶν ἁπέλυσεν.Ἤγειρεν δὲ καὶ τῶν
ἡμῶν τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ἁγίαν ἀληθῶς καὶ δια- ἡμῶν τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ἁγίαν ἀληθῶς καὶ δια- ἡμῶν τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ἁγίαν ἀληθῶς καὶ δια-
ϐόητον πόλιν, τὴν εὐρεῖαν καὶ εὐμηκεστὰτην, ἢν έδητον πόλιν, τῆν εὐρείαν καὶ εὐμηκεστάτην, ἣν πόλιν, καὶ
κατακάρπως ᾡκήκαμεν ἄνθρωποί τε καὶ κτήνη, κατακάρπως ᾠκήκαμεν ἄνθρωποί τε καὶ κτήνη, κατακάρπως ἄνθρωποί τε καὶ κτήνη,
τουτέστιν οί λελογωμένοι τε ἤδη, καὶ οἱ μήπω πρὸς τουτέστιν οἱ λελοτωμένοι τε ἤδη, καὶ oi μήπω πρὸς τουτέστιν τε ἤδη, καὶ μήπω πρὸς
τοῦτο ἥκοντες μέτρου, μέλλοντες δὲ καὶ μυσταγω- τοῦτο ἥκοντες μέτρου, μέλλοντες δὲ καὶ μυσταγω- τοῦτο ἥκοντες μέτρου, μέλλοντες δὲ καὶ μυσταγω-
γούμενοι. Κατῳκήκαμεν πόλιν, ἢν αὐτὸς τειχίζει γούμενοι. Κατῳκήκαμεν πόλιν, ῆν αὐτὸς τειχίζει γούμενοι. Κατῳκήκαμεν πόλιν, αὐτὸς τειχίζει
Χριστὸς, ἀρρήτοις δυνάμεσι καταφλέγων τοὺς ἀνο- Χριστὸς, ἁρῤήτοις δυνάμεσι καταφλέγων τοὺς ἀνθ- Χριστὸς, δυνάμεσι καταφλέγων τοὺς
εστηκὰτας, καὶ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἀναπιμπλῶν, καὶ εστηκότας. καὶ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἀναπιμπλῶν, καὶ καὶ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἀναπιμπλῶν, καὶ
οἷον ἑστηκὼς ἐν μέσῳ τῶν οἰκούντων, οἷς ἐπηγγέλλετο οἷον ἑστηκὼς ὲν μέσῳ τῶν οἰκούντων, οἷς ἐπηγγέλλετο οἷον ἑστηκὼς μέσῳ τῶν οἰκούντων, οἷς ἐπηγγέλλετο
λέγων· ι Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν είμι πάσας τὰς ἡμέρας λέγων’ ι Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ι Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. › Ταύτης τῆς ἁγίας ιως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ι Ταύτης τῆς ἁγίας τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ταύτης τῆς ἁγίας
⁴ιτιῦλεως διεμὲμνητό που καὶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας, πόλεως διεμέμνητό που καὶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας, που καὶ προφήτης Ἡσαΐας,
λέγων· ι υί ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ἰερουσαλὴμ, πόλις λέγων’ ι Οί ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ἰερουσαλὴμ, πόλις ι ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ἰερουσαλὴμ, πόλις
πλουσία, σκηναὶ αῖ οὐ μὴ σεισθῶσιν, οὐδ’ οὐ μὴ πλουσία, σκηναὶ αἳ οὐ μὴ σεισθῶσιν, οὐδ’ οὐ μὴ πλουσία, σκηναὶ οὐ μὴ σεισθῶσιν, οὐδ’ οὐ μὴ
σιλευθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς, οὐδὲ τὰ σαλευθῶσιν oi πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς, οὐδὲ τὰ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς, οὐδὲ τὰ
σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσι. s Kal. πρὸς αὐτὴν σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσι. ι Καὶ πρὸς αὐτὴν c σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσι. πρὸς αὐτὴν
δέ φησι· ι Πλὰτυνον τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ δέ φησι· ι Πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ δέ φησι· ι τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ
τῶν αὐλαιῶν σου. Πῆξον, μὴ φείσῃο ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ τῶν αὐλαιῶν σου. Πῆξον, μὴ φείστγ ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ τῶν αὐλαιῶν σου. Πῆξον, μὴ ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ
καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ὲκπέτασον. ι Κατευρύνεται γὰρ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ὲκπέτασον. ι Κατευρύνεται γὰρ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ὲκπέτασον. ι Κατευρύνεται γὰρ
ἡ Ἐκκλησία Χριστοῦ, καὶ είς ἄπειρον ἐκτείνεται, ὴ Ἐκκλησία Χριστοῦ, καὶ είς ἄπειρον ἐκτείνεται, Ἐκκλησία Χριστοῦ, καὶ είς ἄπειρον ἐκτείνεται,
ἀναριθμήτους δεχομένη τοὺς προσκυνοῦντας αὐ- ἀναριθμήτους ἀεὶ δεχομένη τοὺς προσκυνοῦντας αὖ* ἀναριθμήτους δεχομένη τοὺς προσκυνοῦντας
τόν. τόν. τόν.
Ὦ, ὢ φεύγετε ἐκ γῆς βορῤᾶ, λέγει Κύριος, Ὢ, ὢ φεύγετε ἐκ γῆς βορῤᾶ, λέγει Κύριος, φεύγετε ἐκ γῆς βορῤᾶ, λέγει Κύριος,
διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ
συνάξω ὑμᾶς, λέγει Κύριος. Εις Σιὼν ἁνασώ- ~ συνάξω ὑμᾶς, λέγει Κύριος. Εἰς Σιὼν ἀνασώ- συνάξω ὑμᾶς, λέγει Κύριος. Σιὼν
ζεσθε οι κατοικοῦὶτες θυγατέρα Βαϐυλωνος. ζεσθε oi κατοικοῦντες θυγατέρα Βαϐυλωνος. ζεσθε θυγατέρα Βαϐυλωνος.
IB'. Ἐπιστυγνὰζει μὲν ὥσπερ τοῖς παθοῦσι τὴν ΙΒ’. Ἐπιστυγνάζει μὲν ὥσπερ τοῖς παθοῦσι τὴν μὲν ὥσπερ τοῖς παθοῦσι τὴν
αἰχμαλωσίαν, ὡς δύσοιστον ἁνατλᾶσι τὴν ταλαιπω- αίχμαλωσίαν, ὡς δύσοιστον ἁνιττλᾷσι τὴν ταλαιπω- ὡς δύσοιστον τὴν ταλαιπω-
ρξαν, καὶ δὴ καὶ ἁπονοσφίζεσθαι κελεύει λοιπὸν τῆς ρίαν, καὶ καὶ ἀπονοσφίζεσθαι κελεύει λοιπὸν τῆς καὶ καὶ κελεύει λοιπὸν τῆς
Χαλδαίων χώρας, ὡς ἐνὸν ήδη τοῦτο δρᾷν αὐτοῖς, Χαλδαίων χώρας, ὼς ἐνὸν ήδη τοῦτο δρᾷν αὐτοῖς, Χαλδαίων χώρας, ἐνὸν ήδη τοῦτο δρᾷν αὐτοῖς,
ἐξείργοντος οὐδενὸς, αὑτοῦ τε συλλέγοντος ἐκ τόποιε . - .. . . _ - η ἐξείργοντος οὐδενὸς, αὑτοῦ τε συλλέγοντος ὲκ τόποι ἐξείργοντος οὐδενὸς, αὑτοῦ τε συλλέγοντος
παντὸς τοὺς ταῖς τῶν πολεμίων προσϐολαῖς κατεσκε- παντὸς τοὺς ταῖς τῶν πολεμίων προσϐολαῖς κατεσκε- παντὸς τοὺς ταῖς τῶν πολεμίων προσϐολαῖς κατεσκε-
ξασμῗνους. Θυγατέρα δὲ Βαϐυλῶνος, καὶ γῆν τοί δασμένους. Θυγατέρα δὲ Βαὸυλῶνος, καὶ γῆν τοῦ Θυγατέρα δὲ καὶ γῆν
βορρᾶ, τὴν τῶν Χαλδαίων χώραν ὀνομάζει. Δί γὰρ βορρᾶ, τὴν ζτῶν Χαλδαίων χώραν ὀνομάζει. Δί γὰ βορρᾶ, τὴν Χαλδαίων χώραν ὀνομάζει. Δί
μητροπόλεις ὲν τάξει μητέρων τέθεινται ταῖς ἄλλαις μητροπόλεις ὲν τάξει μητέρων τέθεινται ταῖς ἄλλαις, μητροπόλεις ὲν τάξει μητέρων τέθεινται ταῖς
αἳ πράττοιεν ἂν ὑπ’ αὐταῖς. Βορειοτὲρα δέ πως κα¹ αἳ πράττοιεν ἂν ὑπ’ αὑταῖς. Βορειοτὲρα δέ πως καὶ αἳ πράττοιεν ἂν ὑπ’ Βορειοτὲρα δέ πως
πρὸς ἡὼ κειμένη, τῶν Χαλδαίων ἠ χώρα. Καὶ ταυτὶ μὲν ἡμῖν, ὡς πρὸς γε τὰ ἐχ τῆς ἱστορίας εἰρήσθω πρὸς hic κειμένη, τῶν Χαλδαίων ἡ χώρα. Καὶ ταυτὶ μὲν ἡμῖν, ὡς πρὸς γε τὰ ἐκ τῆς ἱστορίας εἰρήσθω πρὸς κειμένη, τῶν Χαλδαίων χώρα. Καὶ ταυτὶ μὲν ἡμῖν, ὡς πρὸς γε τὰ τῆς ἱστορίας εἰρήσθω
πάλιν. . . πάλιν. πάλιν.
Μεταφοιτᾷ δὲ ὁ λόγος είς θεωρίαν τὴν πνευματι Μεταφοιτᾷ δὲ ὁ λόγος είς Θεωρίαν τὴν πνευματι- Μεταφοιτᾷ δὲ λόγος είς τὴν
κὴν, καὶ τὸ τοῦ Σωτῆρος ἤδη πως είσκρίνεται πρόσ- κὴν, καὶ τὸ τοῦ Σωτῆρος ἤδη πως εἰσκρίνεται πρόσ- κὴν, καὶ τὸ τοῦ Σωτῆρος ἤδη πως πρόσ-
ωπον, καταγλυκαινομένου τρόπον τινὰ, μόνον δί -ωπον, καταγλυκαινομένου τρόπον τινὰ, μόνον δὲ καταγλυκαινομένου τρόπον τινὰ, μόνον
οὐχὶ καὶ ἐπιδακρύοντος τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς, διά τοι τί οὐχὶ καὶ ἐπιδακρύοντος τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τοι τ οὐχὶ καὶ ἐπιδακρύοντος τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς, τοι
πάντας τὴν τοῦ τυραννήσαντος Σατανᾶ λατρείαν ὐπο- πάντας τὴν τοῦ τυραννήσαντος Σατανᾶ λατρείαν ὑπο- πάντας τὴν τοῦ τυραννήσαντος Σατανᾶ λατρείαν
ss conura‘ursmus IN ZAGIIARIAM PROPllE'l‘AM. ° st 3'5 COMMENTARIUS 1N ZACllARlAM PHOPHETAM. 54
flamma circutnseptam. Currit ergo angelus ut me- iamma eircumseptam. Currit ergo angelus ut me Currit ergo angelus ut
tiatnr Jerusalem, ejusque latitudinem et longitu- tiatur Jerusalem, ejusque latitudinem et longitu- Jerusalem, ejusque latitudinem et longitu-
dinem quasi detiniat. Et haec quidem historice. inem quasi definiat. Et haec quidem historice. quasi Et haec quidem historice.
Amimaverim porro etiam de ipsa Christi Eccle- Allirmaverim porro etiam de ipsa Christi Eccle- porro etiam de ipsa Christi Eccle-
sia visum hoc apte explicari posse. Exercuerat sia visum hoc apte explicari posse. Exercuerat sia visum hoc apte explicari posse. Exercuerat
enim tyrannidem Satanas in mortales universos, enim tyrannidem Satanas in mortales universos, enim tyrannidem Satanas in mortales universos,
‘ eramusque captivi, iiliusjugo subditi. Verum Sal- eramusque captivi, illius iugo subditi. Verum Sal- eramusque captivi, subditi. Verum Sal-
vatoris gratia ejus cornu contrivit, et superbiam vatoris gratia eius cornu contrivit, et superbiam vatoris gratia cornu contrivit, et superbiam
attenuavit. Trinmphavitenim principes, et pme- attenuavit. Triumpbavit enim principes, et pote— attenuavit. principes, et
states, et mundi rectores, et adversarias virtutes, states. et mundi rectores, et adversarias virtutes. et mundi rectores, et adversarias
667 eripuitque nos. et illius vinculis expedivit. 667 eripuitque nos. et illius vinculis expedivit. 667 eripuitque nos. et illius vinculis expedivit.
Excitavit Ecclesiam nostram vere sanctam, et fama iaci-tavit Ecclesiam nostram vere sanctam,ot fama Ecclesiam nostram vere fama
nobilem civitatem, latam et longissimam, quam cum nobilem civitatem, latam et longissimam, quam cum nobilem civitatem, latam et longissimam, quam cum
fructu incolimus homines, et iumenta, hoc est ver- 'rnctu incolimus homines, et iumenta, hoc est ver- incolimus homines, et iumenta, hoc est ver-
bo Dei instituti jam, et qui ad hunc terminum nono bo Dei inStituti jam, et qui ad hunc terminum non- bo Dei jam, et qui ad hunc terminum
dum pervenerunt, pervenient autem , et sacra do- dum pervenerunt, pervenient autem , et sacra do- dum pervenerunt, pervenient autem , et sacra do-
ctrina adhuc imbuuntur. Habitamus civitatem, quam ctrina adbnc imbuuntur. llabitamus civitatem, quam ctrina imbuuntur. civitatem, quam
munit ipse Christus viribus, quantas oratio comple- nnmit ipse Christus viribus, quantas oratio comple- ipse Christus viribus, quantas oratio comple-
cti nulla potest, urens adversarios, et gloria sua cti nulla potest, urens adversarios, et gloria sua cti nulla potest, urens adversarios, et gloria sua
implens, et quasi in medio habitantium stans, qui- impletis, et quasi in medio habitantium stans, qni— et quasi in medio habitantium stans,
bus id promisit, in lucc verba τι Ecce ego vobis- bus id promisit, in luec verba ει Ecce ego vobis- bus id promisit, in verba Ecce ego vobis-
cum suur omnibus diebus usque ad consummatio— cum sum omnibus diebus usque ad consummatio- cum omnibus diebus usque ad
nem saeculi ³². ο Hujus sanctae civitatis meminit ali- nem saeculi ³’.› Hujus sanctae civitatis meminit ali- nem saeculi Hujus sanctae civitatis meminit ali-
cubi propheta quoque Isaias, bis verbis : ι Oculi tui cubi propheta quoque Isaias, his verbis : r Oculi tni cubi propheta quoque Isaias, verbis : Oculi
videbunt Jerusalem, civitas dives, tabernacula qua vidcbunt Jerusalem, civitas dives, tabernaeuia qua: Jerusalem, civitas dives,
non commovebuntur, neque movebuntur paxilli ta- non commovebuntur, neque movebuntur paxilli ta- non commovebuntur, neque movebuntur paxilli ta-
bernaculi ejus, neque funiculi ejus disrumpentur”. s bernaculi eius, neque funiculi ejus disrumpeutur”.» bernaculi neque funiculi ejus
Et ipsam sic alloquitur. ι Dilata locum tabernaculi Et ipsam sic alloquitur. ι Dilata locum tabernaculi Et ipsam sic alloquitur. ι Dilata locum tabernaculi
tui, et tentoriorum tuorum. Fige, ne parcas, adhuc tui, et tentoriorum tuorum. Fige, ne parcas, adhuc. tui, et tentoriorum tuorum. Fige, ne parcas,
ad dexteram et sinistram dilata ³⁸. r Dilatatur enim ad deXIeram et sinistram dilata “. ι Dilatatnr enim ad et sinistram dilata enim
Ecclesia Christi, et in immensum extenditur, Ecclesia Christi, et in immensum extenditur , Ecclesia Christi, et in immensum
innumerabiles semper ipsum adorantes susci'o innumerabiles semper ipsum adorantes susci- innumerabiles semper ipsum adorantes
piens. picus.
Vsus. 6, 7. 0, o fugite de terra aquilonis, dicit Vens. 6, 7. 0, ο fugite de terra gquilonis, dicit 6, 7. 0, fugite de terra dicit
Dominus : quia de quatuor ventis coeli congregabo eos. Dominus : quia de quatuor ventis ςτείὶ congregabo vos. Dominus : quia de quatuor ventis congregabo
dicit Dominus. In Sion saluautini, qui habitatis filiam dicit Dominus. In Sion miramini, qui habitatis filium dicit Dominus. In Sion qui habitatis
Babylonis. Babylonis. Babylonis.
Χ ll. lugemiscit quodammodo super iis qui captivi Xllflugemiscit quodammodo super iis qui captivi quodammodo super iis qui captivi
fuerant, ut aerumna intolerabili exercitis : atque I'ueraut, ut aerumna intolerabili exercitis : atque ut aerumna intolerabili exercitis : atque
etiam de caetero decedere Chaldaeorum terra horta- etiam de czetero decedere Chaldaeorum terra horta- etiam de decedere Chaldaeorum terra horta-
tur, quod illis jam istud facere nemine vetante liceat, tur, qnod illis jam istud facere nemine vetante liceat, tur, illis jam istud facere nemine vetante liceat,
et ipse hostium impressionlbus dispersos colligat. et ipse hostium impressionibns dispersos colligat. et ipse hostium dispersos colligat.
Filiam porro Babylonis et terram aquilonis Chaldaeo- Filiam porro Babylonis et terram aquilonis Cbaldmo- Filiam porro Babylonis et terram aquilonis
rum regionem nominat. Metropoles enim aliis urbibus rum regionem nominat. Metropoleseuim aliis urbibus rum regionem nominat. aliis urbibus
sibi subjectis instar matrum sunt. Chaldaeorum vero sibi subjectis instar matrum sunt. Clialdreorum vero sibi subjectis instar matrum sunt. vero
regio aquilonem interetorientem sita est. Et ista qui- regio aquilonem iutcretorientem sita est. Et ista qui- regio aquilonem sita est. Et ista qui-
dem a nobis secundum historiam dicta rursum sunto. d‘em a nobis secundum historiam dicta rursum sunto. a nobis secundum historiam dicta rursum sunto.
Transit autem sermo ad considerationem Spiritua- Transit autem sermo ad considerationem Spiriltta‘ Transit autem sermo ad considerationem
lem, et personam Salvatoris deinceps insinuat, dulci lein, et personam Salvatoris deinceps insinuat, dulci et personam Salvatoris deinceps insinuat, dulci
afl‘eetn veluti liquescentis, et propemodum illacry- aflectu veluti liquescentis, et propemodum illacry- veluti liquescentis, et propemodum illacry-
mantis mortalibus, quia omnes ad tyrannum Satanam mantis mortalibus, quia omnes ad tyrannum Satanam mantis mortalibus, quia omnes ad tyrannum Satanam
colendum properent, etilli serviant servitutem adeo
” Matth. xvvm, 2t). ³³ lsa. xxxiii, ~29. ³³ lsn. Liv, ‘2. “ Matth. xvvm, 20. ⁸³ lsa. xxxiii, ‘20. "° Isa. LIV, 2. Matth. xvvm, lsa. xxxiii,