Ματθαῖος ::: Matthaeus
Matthaĩos (Matthaios) ::: Matthaeus (Matthaeus) [ 5.5555555555556 ]

Ματθαῖος ::: Marcus
Matthaĩos (Matthaios) ::: Marcus (Marcus) [ 58.333333333333 ]

Ματθαῖος ::: Joannes
Matthaĩos (Matthaios) ::: Joannes (Joannes) [ 80.555555555556 ]

Ματθαῖος ::: Lucas
Matthaĩos (Matthaios) ::: Lucas (Lucas) [ 77.777777777778 ]

Ματθαῖος ::: Spiritu
Matthaĩos (Matthaios) ::: Spiritu (Spiritu) [ 88.888888888889 ]

Μᾶρκος ::: Matthaeus
Mãrkos (Markos) ::: Matthaeus (Matthaeus) [ 58.333333333333 ]

Μᾶρκος ::: Marcus
Mãrkos (Markos) ::: Marcus (Marcus) [ 8.3333333333333 ]

Μᾶρκος ::: Joannes
Mãrkos (Markos) ::: Joannes (Joannes) [ 71.428571428571 ]

Μᾶρκος ::: Lucas
Mãrkos (Markos) ::: Lucas (Lucas) [ 70.833333333333 ]

Μᾶρκος ::: Spiritu
Mãrkos (Markos) ::: Spiritu (Spiritu) [ 85.714285714286 ]

Ἰωάννης ::: Matthaeus
Iōánnēs (ioannes) ::: Matthaeus (Matthaeus) [ 77.777777777778 ]

Ἰωάννης ::: Marcus
Iōánnēs (ioannes) ::: Marcus (Marcus) [ 71.428571428571 ]

Ἰωάννης ::: Joannes
Iōánnēs (ioannes) ::: Joannes (Joannes) [ 14.285714285714 ]

Ἰωάννης ::: Lucas
Iōánnēs (ioannes) ::: Lucas (Lucas) [ 75 ]

Ἰωάννης ::: Spiritu
Iōánnēs (ioannes) ::: Spiritu (Spiritu) [ 100 ]

Λουκᾶς ::: Matthaeus
Loukãs (Loukas) ::: Matthaeus (Matthaeus) [ 77.777777777778 ]

Λουκᾶς ::: Marcus
Loukãs (Loukas) ::: Marcus (Marcus) [ 70.833333333333 ]

Λουκᾶς ::: Joannes
Loukãs (Loukas) ::: Joannes (Joannes) [ 71.428571428571 ]

Λουκᾶς ::: Lucas
Loukãs (Loukas) ::: Lucas (Lucas) [ 20.833333333333 ]

Λουκᾶς ::: Spiritu
Loukãs (Loukas) ::: Spiritu (Spiritu) [ 100 ]

Ἰωάννης ::: Joannes
Iōánnēs (ioannes) ::: Joannes (Joannes) [ 14.285714285714 ]

Μᾶρκος ::: Marcus
Mãrkos (Markos) ::: Marcus (Marcus) [ 8.3333333333333 ]

Ματθαῖοςγὰροὐκ>;ἐπεχείρησεν<;ἀλλ᾿ἔγραφενἀπὸἁγίουπνεύματος,ὁμοίωςκαὶΜᾶρκοςκαὶἸωάννης,παραπλησίωςδὲκαὶΛουκᾶς.
MatthaeusquippeetMarcusetJoannesetLucasnonsunt>;conati<;scribere,sedSpiritusanctopleniscripseruntevangelia.
Ματθαῖοςγὰροὐκ>;ἐπεχείρησεν<;ἀλλ᾿ἔγραφενἀπὸἁγίουπνεύματος,ὁμοίωςκαὶΜᾶρκοςκαὶἸωάννης,παραπλησίωςδὲκαὶΛουκᾶς.
Matthaeus2(NW)0(UP)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)-2(NW)
quippe0(LE)0(NW)-2(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)
et-2(NW)-2(NW)-2(NW)-4(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)
Marcus-2(NW)-4(NW)-4(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-4(NW)-6(UP)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)
et-2(NW)-4(NW)-6(NW)-6(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-6(LE)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)
Joannes-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-8(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-8(LE)-8(NW)-4(NW)-6(UP)-8(UP)-10(UP)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)
et-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-10(LE)-10(NW)-6(LE)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)
Lucas-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-12(LE)-12(NW)-8(LE)-8(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-10(NW)-12(UP)-14(UP)
non-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-14(LE)-14(NW)-10(LE)-10(NW)-10(NW)-10(NW)-12(NW)-12(LE)-12(NW)-14(NW)
sunt-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-20(NW)-20(NW)-20(NW)-16(LE)-16(NW)-12(LE)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-12(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)
>-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-22(NW)-22(NW)-18(LE)-18(NW)-14(LE)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-14(NW)-16(NW)-16(NW)
;-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-20(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-24(NW)-20(LE)-20(NW)-16(LE)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-16(NW)-18(NW)
conati<-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-22(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-22(LE)-22(NW)-18(LE)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)-18(NW)
;-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-24(NW)-24(NW)-26(NW)-24(LE)-24(NW)-20(LE)-20(NW)-20(NW)-20(NW)-20(NW)-20(NW)-20(NW)-20(NW)
scribere-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-26(NW)-26(NW)-26(LE)-26(NW)-22(LE)-22(NW)-22(NW)-22(NW)-22(NW)-22(NW)-22(NW)-22(NW)
,-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-28(NW)-28(NW)-28(NW)-24(LE)-24(NW)-24(NW)-24(NW)-24(NW)-24(NW)-24(NW)-24(NW)
sed-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-30(NW)-30(NW)-26(LE)-26(NW)-26(NW)-26(NW)-26(NW)-26(NW)-26(NW)-26(NW)
Spiritu-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-32(NW)-32(NW)-28(LE)-28(NW)-28(NW)-28(NW)-28(NW)-28(NW)-28(NW)-28(NW)
sancto-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-32(NW)-34(NW)-30(LE)-30(NW)-30(NW)-30(NW)-30(NW)-30(NW)-30(NW)-30(NW)
pleni-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-32(NW)-34(NW)-32(LE)-32(NW)-32(NW)-32(NW)-32(NW)-32(NW)-32(NW)-32(NW)
scripserunt-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-32(NW)-34(NW)-34(LE)-34(NW)-34(NW)-34(NW)-34(NW)-34(NW)-34(NW)-34(NW)
evangelia-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-32(NW)-34(NW)-36(NW)-36(NW)-36(NW)-36(NW)-36(NW)-36(NW)-36(NW)-36(NW)
.-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-32(NW)-34(NW)-36(NW)-38(NW)-38(NW)-38(NW)-38(NW)-38(NW)-38(NW)-38(NW)
-2(NW)-4(NW)-6(NW)-8(NW)-10(NW)-12(NW)-14(NW)-16(NW)-18(NW)-20(NW)-22(NW)-24(NW)-26(NW)-28(NW)-30(NW)-32(NW)-34(NW)-36(NW)-38(NW)-40(NW)-40(NW)-40(NW)-40(NW)-40(NW)-40(NW)